Σάββατο 31 Ιουλίου 2004

Φωτογραφίες από το παρελθον

Ακολουθεί μια πολύ όμορφη συλλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών από το 2004. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ασπρόμαυρης φωτογραφίας που δόθηκαν στην Παλούκοβα από τον κ. Μπαλή Παντελή, στα πλαίσια των πολιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αποδοτίας, το 2004. Έχουν ληφθεί από χωριανούς, οι οποίοι στη συνέχεια τις εμφάνισαν και τις εκτύπωσαν στο χωριό υπό την καθοδήγηση του κ. Μπαλή.