Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008

Προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας με τα μέλη του συλλόγου και τους χωριανούς

Οι ενέργειες του συλλόγου μας:
Ανοιχτή δίοδος επικοινωνίας με όλους, γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του διοικητικού συμβουλίου ώστε να είναι προσβάσιμοι από τον καθένα
Ανοιχτά συμβούλια, σε πολλές συναντήσεις μας παρεβρίσκονται μέλη του συλλόγου που με τη γνώμη τους βοηθούν στη λήψη αποφάσεων
Σύνταξη ετήσιας αναφοράς του διοικητικού συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των μελών και διανομή φωτοαντιγράφων σε όλους
Εγκαιρη προειδοποίηση των μελών και των χωριανών για μεγαλύτερη συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση και προσπάθεια. Προσκλήσεις, αφίσες, e-mail και δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και τοπικό τύπο είναι κάποιοι από τους τρόπους που επιλέγονται
Δημιουργία λίστας e-mail και κινητών τηλεφώνων, ώστε προσεχώς τα μέλη του συλλόγου να ειδοποιούνται άμεσα και προσωπικά για κάθε δραστηριότητα
Σύνταξη ερωτηματολογίου, απάντησή του από τους χωριανούς, επεξεργασία των απαντήσεων από το σύλλογο και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων


Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Ετήσιο αντάμωμα των Αθηνών, έτος 2008

Με μεγάλη συμμετοχή χωριανών και φίλων, περίπου 125 άτομα έλαβε χώρα το αντάμωμα των Παλουκοβιτών στην Αθήνα στην ταβέρνα Κυρα Ελλη το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008 .